Den här kliniken har en eller flera behandlare som är Certifierad för estetisk injicering. Certifieringen utfärdas av Estetiska Injektionsrådet och utgör en trovärdig kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköterskor och tandläkare och erbjuder Dig som patient möjlighet att göra upplysta och trygga val.Certifiering
Kliniker kan använda loggan ”Certifierad för estetisk injicering” om de har personal som klarat av denna examination.
Alla med rätt medicinsk utbildning som arbetar med estetiska injektionsbehandlingar kan certifiera sig och förväntas följa det etiska kontraktet som de förbinder sig till vid certifieringen.
För mer information besök estetiskainjektionsradet.se

×

Aging Skin


HydraFacial MD® Daily Essentials™ Kits

The HydraFacial MD® Daily Essentials™ kits provide you with detoxification, rejuvenation, and protection while targeting your specific skin concerns. The HydraFacial MD® Daily Essentials™ are an extension of the treatment, maintaining and enhancing results between procedures. Each product is formulated with the same performing ingredients found in each in-office treatment. Together they are essential for achieving healthy skin.

Pris: 0.00 SEK
Giltigt t.o.m: